Phương pháp đào tạo của TST giúp học hiên tiếp thu nhanh, dễ hiểu, dễ nhớ

 • Payment

  Chia nhóm

  Giảng viên chia nhóm học viên theo ngành nghề.

 • Payment

  Thảo luận

  Giảng viên đưa chủ đề liên quan đến chương trình học, học viên tham gia thảo luật theo nhóm.

 • Payment

  Thực hành

  Giảng viên hướng dẫn thực hành tại hiện trường, học viên đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung thực hành, giảng viên hướng dẫn và giải đáp.

 • Payment

  Ứng dụng

  Giảng viên sử dụng Powerpoint, Flash player, 3D animation, Video lips, games trong quá trình đào tạo.

 • .

Trải nghiệm phương pháp độc đáo của chúng tôi.

Gửi

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi