Huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố khẩn cấp trong trường học

Huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố khẩn cấp trong trường học 

Giới thiệu

 • Cung cấp kiến thức về ứng phó khẩn cấp trong trường học.

 • Học viên hiểu biết các kỹ năng về chiến thuật, kỹ thuật cứu hộ cứu nạn trong ứng phó khẩn cấp trong trường học

 • Học viên nắm vững được các biện pháp bảo đảm an toàn trong ứng phó khẩn cấp trong trường học


Ai nên tham gia chương trình huấn luyện an toàn này ?

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp) 

 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này
 

Tần suất huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố khẩn cấp trong trường học

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 16 giờ


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện an toàn UPSCKC

 • Bài giảng Powerpoint

 • Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn

1. Xác định các tình huống khẩn cấp

2. Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong cháy nổ

3. Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp giông,lốc , sập đổ công trình

4. Xây dựng kế hoạch ứng phó xung đột, bạo lực

5. Xây dựng kế hoạch ứng phó khủng bố,đánh bom

6. Công tác chỉ huy trong ứng phó tình huống khẩn cấp

7. Công tác tổ chức lực lượng ứng phó

8. Thông tin ,báo cáo và yêu cầu trơ giúp từ bên ngoài 

9. Công tác tổ chức sơ tán,cứu hộ cứu nạn đối với học sinh tiểu học

10. Tổ chức sơ cứu tại chỗ

11. Quản ký đám đông

12. Công tác huấn luyện an toàn ,diễn tập đối với giáo viên ,nhân viên ,học sinh Nhà trường

13. Các vấn đề khác có liên quan 


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi