Huấn luyện An toàn lao động - Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành HAZOP

Giới thiệu

Theo các chuyên gia quản trị và an toàn, Trong việc điều hành công nghệ và hoạt động doanh nghiệp thì xét về mặt kỹ thuật cũng như hiệu quả kinh tế đối với mỗi hệ thống công nghệ, đảm bảo vận hành một cách an toàn là điều vô cùng quan trọng. Để đánh giá hệ thống công nghệ vận hành có an toàn hay không, kỹ thuật “Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành” (Hazard and Operability Analysis – HAZOP) là công cụ rất hiệu quả và được ứng dụng ngày một rộng rãi. Làm thế nào để có thể “ vận hành hệ thống công nghệ đúng” và “đảm bảo một cách an toàn? Làm thế nào để “người vận hành ” luôn phân nhận thức và phân tích các mối các mối nguy và có các biện pháp quản lý các mối nguy và khả năng vận hành? Nhằm góp phần tìm ra lời giải cho vấn đề quan trọng nói trên, Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình đào tạo: “Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành”


Ai nên tham gia chương trình huấn luyện an toàn lao động - Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro?

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp); 

 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.


Tần suất huấn luyện an toàn

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 16 giờ


Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện an toàn

 • Bài giảng Powerpoint

 • Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động

1. Giới thiệu tổng quát về HAZOP

 • Thế nào là HAZOP? 

 • Vai trò, mục đích Phân tích HAZOP 

 • Khi nào cần phân tích HAZOP 

 • Ai thực hiện phân tích HAZOP 

 • Các thuật ngữ và định nghĩa

2. Phương pháp nhận diện mối nguy

 • Phương pháp đánh giá định tính (What If) 

 • Phân tích tần suất (Fault Tree) 

 • Phân tích hiệu quả (Event Tree, Root cause – effect)

3. Các nguyên tắc thực hiện HAZOP

 • Các bước trong thực hiện HAZOP 

 • Nguyên tắc kiểm tra

 • Plant and Equipment Hazard Assessment 

 • Đại diện thiết kế

4. Quy trình thực hiện phân tích HAZOP

 • Vai trò và trách nhiệm 

 • Công tác chuẩn bị 

 • Quy trình phân tích HAZOP 

 • Phân loại rủi ro 

 • Hướng dẫn lập báo cáo (Mô tả về Nhà Máy, Sử dụng Checklist để đánh giá mối nguy cho Nhà Máy, Worksheet Template, Report Template) 

 • Báo cáo và theo dõi kết quả phân tích 

 • Bài tập vận dụng

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi