Huấn luyện an toàn lao động - Cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu

Huấn luyện an toàn lao động - Cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu

Giới thiệu

Cung cấp kiến thức về sự cố cháy nổ xăng dầu.

Học viên hiểu biết các kỹ năng về chiến thuật, kỹ thuật cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu

Học viên nắm vững được các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia cứu hộ cứu nạn trong sực cố cháy nổ xăng dầu.


Ai nên tham gia chương trình?

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

 •  Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp); 

 •  Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này


Tần suất huấn luyện

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 16 giờ


Lợi ích từ chương trình

 •  Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện 

 • Bài giảng Powerpoint

 • Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình

1. Công tác tổ chức cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu 

Đánh giá nguy cơ rủi ro và dự báo các cấp độ tình huống cháy nổ.

Xây dựng Kế hoạch cứu hộ cứu nạn trong tình huống cháy nổ.

Hệ thống chỉ huy trong cứu hộ cứu nạn.

Công tác thông tin liên lạc.

Công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập Đội cứu hộ cứu nạn.

Công tác tuyên truyền phổ biến đến người lao động.

Thiết bị ,phương tiện cơ bản trong cứu hộ cứu nạn.

2. Kỹ năng cứu hộ cứu nạn trong và sau cháy nổ

Các kỹ năng cơ bản người lao động tự thoát hiểm trong đám cháy, đám khói. 

Kỹ thuật cứu hộ nạn nhân kẹt trong đám cháy, sặc khí cháy.

Hỗ trợ sơ tán tình huống khẩn cấp.

3. Sơ cứu nạn nhân tại địa điểm tập kết an toàn của Công ty

 Phân loại nạn nhân.

Cách sơ cứu khẩn cấp ngạt khói,ngạt CO, ngạt CO2 …

Sơ cứu bỏng đường hô hấp.

Sơ cứu bỏng diện rộng.

Ngăn ngừa Shock bỏng.

 Quản lý đám đông.

Cách liên hệ sự giúp đỡ từ bên ngoài 115 ; 114 ; 113 ;Cảng vụ …và các đơn vị lân cận.

4. Cứu tài sản

Di chuyển vật nguy cơ bắt cháy, phương tiện vận tải bắt (cả ở cầu Cảng và trên bờ)

Tắt bơm, khóa van ,làm mát …

5. Tổng kết khóa đào tạo huấn luyện an toàn lao động - Cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu 

 Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo.


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi