Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

Theo Yêu Cầu

Huấn luyện An Toàn Lao Động - Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu

02/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố khẩn cấp trong trường học

05/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm - LOTO

08/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Sơ cấp cứu ban đầu

08/01/2018

Huấn luyện An toàn lao động - Bắn cát, phun sơn

26/01/2018

Working near, on, under water

23/10/2017

DEFENSIVE DRIVING TRAINING

23/10/2017

Huấn luyện An toàn lao động - Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành HAZOP

07/03/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

08/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Cứu hộ cứu nạn trong sự cố cháy nổ xăng dầu

05/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Giàn giáo căn bản

11/01/2018

Đánh giá viên HSE

12/06/2017

Huấn luyện An toàn lao động - Quản Lý Rủi Ro Và Điều Tra Tai Nạn

07/03/2018

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi