Huấn luyện an toàn nhóm 5 - Người làm y tế

Huấn luyện an toàn nhóm 5 dành cho người làm công tác y tế trong doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động.


Ai nên tham gia chương trình?

• Người làm công tác y tế


Tần suất huấn luyện

• Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

• Huấn luyện lần đầu: 56h

• Huấn luyện định kỳ: 28h


Lợi ích từ chương trình

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn nhóm 5

• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

• Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường


huan luyen an toan nhom 5

 

Nội dung chương trình huấn luyện an toàn nhóm 5

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

3. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

4. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

III. Nội dung huấn luyện an toàn, cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

1. Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp

3. Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

4. An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

5. Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.

6. Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

7. Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

8. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

IV. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi