Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động.


Ai nên tham gia chương trình?

• An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Tần suất huấn luyện

• Huấn luyện định kỳ 1 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

• Huấn luyện lần đầu: 4h

• Huấn luyện định kỳ: 4h


huan luyen an toan nhom 6


Lợi ích từ chương trình an toàn vệ sinh viên

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

• Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

I. Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

II. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi