Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 - Người lao động

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động.


Ai nên tham gia chương trình?

• Người lao động


Tần suất huấn luyện

• Huấn luyện định kỳ 1 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

• Huấn luyện lần đầu: 16h

• Huấn luyện định kỳ: 8h


Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


huan luyen an toan

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP  

Phương pháp huấn luyện

• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

• Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

I. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

II. Nội dung huấn luyện an toàn lao động trực tiếp tại nơi làm việc

1. Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc

2. Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

3. Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

III. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi