Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An Toàn Hàn Điện - Hàn Hơi

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện - hàn hơi (hot work) - nhóm 3 theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động.


Ai nên tham gia chương trình?

- Công nhân hàn cắt kim loại

- Giám sát an toàn; Cán bộ quản lý an toàn

 


 Huấn luyện an toàn lao động- An toàn hàn điện, hàn hơi (hot work) 


Tần suất huấn luyện

Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện - hàn hơi

Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


Lợi ích từ chương trình

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện - hàn hơi

Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện - hàn hơi

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện – hàn hơi ( Hot work) chuyên ngành

1. An toàn hàn khí

a. Đặc tính an toàn của oxy và các loại khí cháy sử

b. An toàn trong sử dụng chai chứa khí

c. An toàn trong vận hành mỏ hàn

d. An toàn trong sử dụng van giảm áp, dây dẫn khí

e. Một số sự cố thường gặp, phương pháp xử lý

2. An toàn hàn điện

a. Các mối nguy hiểm chủ yếu có liên quan đến công tác hàn điện

b. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong hàn điện

3. Huấn luyện theo thiết bị hàn cắt kim loại đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt kê thiết bị hàn cắt hiện đang sử dụng tại nhà máy)

4. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu, chữa cháy

5. Thực hành: Hướng dẫn an toàn hàn cắt kim loại và trả lời các câu hỏi liên quan

VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - An toàn hàn điện - hàn hơi

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động - Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi