Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị cơ khí

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành thiết bị cơ khí - nhóm 3 theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.


 Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị cơ khí

Ai nên tham gia chương trình?

 • Công nhân, kỹ sư làm bảo trì sữa chữa, vận hành thiết bị cơ khí

 • Cán bộ quản lý, giám sát an toàn


Tần suất huấn luyện an toànlao động - an toàn vận hành thiết bị cơ khí

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành thiết bị cơ khí

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường

Nội dung chương trình Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị cơ khí

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 2. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

 3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

 1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

 2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

 3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

 5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III. Nội dung huấn luyện an toàn vận hành thiết bị cơ khí - chuyên ngành

 1. Tổng quan về an toàn cơ khí

 2. Các khái niệm cơ bản

 3. Tai nạn lao động và các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động thường gặp trong sử dụng, vận hành thiết bị, máy móc cơ khí

 4. Các nguyên tắc để đảm bảo an toàn lao động cho người sử dụng, vận hành thiết bị, máy móc cơ khí

 5. An toàn chi tiết cho các thiết bị, máy móc cơ khí

 • An toàn điện

 • An toàn LOTO

 • An toàn máy tiện

 • An toàn máy phay

 • An toàn máy bào

 • An toàn máy mài

 • An toàn máy khoan

 • An toàn máy dập

 • An toàn máy cắt

 • An toàn máy cuốn

 • An toàn máy hàn

     6. Huấn luyện theo thiết bị cơ khí đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt kê thiết bị cơ khí hiện đang sử dụng tại nhà máy)

 • Ứng cứu khẩn cấp

      7Ứng cứu, sơ cấp cứu điện giật, chữa cháy

      8. Thực hành:

 • Hướng dẫn thực hành vận hành thiết bị cơ khí, giảng viên hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến vận hành an toàn thiết bị cơ khí

IV. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành thiết bị cơ khí

 • Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành


>>> Xem thêm : Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An toàn vận hành máy phát điện

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi