Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành máy phát điện

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An toàn vận hành động cơ điện Diezen / Trạm phân phối điện


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016
 Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An toàn vận hành máy phát điện 

Ai nên tham gia chương trình?

              - Công nhân, kỹ sư làm bảo trì sữa chữa, vận hành máy phát điện 

              - Cán bộ quản lý, giám sát an toàn


              Tần suất huấn luyện

              • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


              Thời lượng huấn luyện an toàn lao động

              • Huấn luyện lần đầu: 24h

              • Huấn luyện định kỳ: 12h


              Lợi ích từ chương trình

              • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

              • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

              • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


              Phương pháp huấn luyện

              • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

              • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

              • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


              Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động

              I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

              1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

              2. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

              3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

              II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

              1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

              2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

              3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

              4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

              5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

              III. Nội dung huấn luyện an toàn lao động chuyên ngành

              1. Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

              VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành máy phát điện

              • Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm


              >>> Xem thêmHuấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

              Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
              Để lại thông tin của bạn dưới đây
              Gửi