Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành lò hơi

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành lò hơi (nồi hơi) theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016

 Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành lò hơi (nồi hơi) 


Ai nên tham gia chương trình?

 • Người bảo trì, vận hành, sử dụng nồi hơi ( Lò hơi)

 • Giám sát an toàn; Cán bộ quản lý an toàn

 

Tần suất huấn luyện

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành lò hơi

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện Huấn luyện an toàn vận hành lò hơi

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành lò hơi


I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III. Nội dung huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành lò hơi (nồi hơi) - chuyên ngành1. Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt.2. Cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của nồi hơi3. Cấu tạo của nồi hơi mà người lao động đang vận hành

4. Các thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm lắp trên nồi hơi mà người học đang vận hành

4.1. Van an toàn

4.2. Áp kế

4.3. Ống thủy

4.4. Van xả đáy

4.5. Rơ le áp suất

4.6. Hệ thống kiểm soát mực nước

4.7. Các van khóa, van một chiều

5. Hệ thống cấp nước

6. Hệ thống đốt nhiên liệu

7. Các đặc tính an toàn của loại nhiên liệu đang sử dụng (than, củi, dầu, khí), quy trình vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp nhiên liệu, buồng đốt, hệ thống kiểm soát ngọn lửa, hệ thống thải tro xỉ đang vận hành. Cụ thể:

8. Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố:

8.1. Các sự cố cơ bản có liên quan đến thiết bị áp lực

8.2. Quy trình vận hành, xử lý sự cố

8.3. Các yêu cầu của quy phạm, tiêu chuẩn an toàn về nồi hơi, bình áp lực

9. Huấn luyện an toàn vận hành lò hơi (nồi hơi) đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt loại nồi hơi ( Lò hơi) hiện đang sử dụng tại nhà máy)

10. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu, chữa cháy

11. Thực hành:

• Hướng dẫn thực hành vận hành nồi hơi ( Lò hơi), giảng viên hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến vận hành an toàn nồi hơi (Lò hơi)

IV. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - vận hành lò hơi

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành


>>> Xem thêm : Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành cẩu bờ

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi