Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh - nhóm 3 theo nghị định 44/2016 NĐ-CP


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. huan luyen an toan lao dong

Chương trình huấn luyện an toàn chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016


 

Ai nên tham gia chương trình?

 • Người bảo trì, vận hành hệ thống lạnh, sử dụng hệ thống lạnh

 • Giám sát an toàn; Cán bộ quản lý an toàn


Tần suất huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ

huan luyen an toan he thong lanh, huấn luyện an toàn lao động, huan luyen an toan lao dong, cap chung chi an toan lao dong, cấp chứng chỉ an toàn lao động


 

Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn vận hành hệ thống lạnh

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn hoặc tại công trường huan luyen an toan lao dong


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III. Nội dung huấn luyện an toàn vận hành hệ thống lạnh - chuyên ngành

1. Đặc điểm cấu tạo của các bộ phận chính trong hệ thống mà người học đang vận hành

2. Các thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm lắp trên hệ thống mà người học đang vận hành

2.1. Van an toàn

2.2. Van tiết lưu

2.3. Rơ le áp suất cao áp, hạ áp, chênh lệch áp suất dầu và áp suất hút

2.4. Van điện từ, van khóa, van một chiều

2.5. Áp kế

2.6. Dụng cụ chỉ thị mức lỏng

3. Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố:

3.1. Các sự cố cơ bản có liên quan đến thiết bị áp lực

4. Quy trình vận hành, xử lý sự cố: Biểu hiện, nguyên nhân và cách xử lý các hiện tượng bất thường, các sự cố thường gặp trong quá trình:

• Nạp, rút ga

• Khởi động, trông coi vận hành, ngừng máy

• Thêm và rút dầu bôi trơn

• Xả băng, xả khí không ngưng

• Các công việc cần thiết để chuẩn bị, phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định: nội dung tài liệu kỹ thuật, công tác vệ sinh, yêu cầu nghiệm thử kín, thử thủy lực.

5. Các yêu cầu của quy phạm, tiêu chuẩn an toàn về thiết bị áp lực và hệ thống lạnh

6. Huấn luyện an toàn hệ thống lạnh theo đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt kê loại hiện đang sử dụng tại nhà máy)

7. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu, chữa cháy

8. Thực hành:

Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống lạnh: giảng viên hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến an toàn vận hành hệ thống lạnh

IV. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành huan luyen an toan lao dong

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi