Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trong không gian kín

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn làm việc trong không gian kín theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016

 Huấn luyện an toàn lao động - an toàn làm việc trong không gian kín

Ai nên tham gia chương trình?

 • Công nhân, kỹ sư làm việc trong không gian hạn chế, không gian kín

 • Cán bộ quản lý, giám sát an toàn

 

Tần suất huấn luyện

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn lao động - làm việc trong không gian kín

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trong không gian kín

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - an toàn làm việc trong không gian kín

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung huấn luyện an toàn lao động - an toàn làm việc trong không gian kín chuyên ngành

• Định nghĩa không gian hạn chế Definition of Confined Space

• Các kiểu không gian hạn chế khác nhau Different type confined Space

1. CONFINED SPACE SAFETY / AN TOÀN TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHÊ

• Các môi nguy khi làm việc trong không gian hạn chế Hazards associated with confined space.

• Khí nguy hiểm tiềm tàng trong không gian hạn chế Potential hazardous Gases with confined Space.

• Giám sát khí độc hại Monitoring of hazardous Gases

• Ảnh hưởng cấp tính và mãn tính đối với sức khỏe Acute and Chronic Health Effects

• Các cấp độ của khí và ảnh hưởng của nó Gases Level and Health Effects

• Năng lượng nguy hiểm tồn tại trong không gian hạn chế Hazardous energies involved in Confined Space

• Khóa gắn thẻ Lock out and tag out

• Hệ thống giấy phép làm việc Entry Permit & Permit to Work system

• Thiết bị bắt buộc trong không gian hạn chế Equipment Required in confined Space

• Duties and Responsibilities of entrants Trách nhiệm và bổn phận của người làm việc trong không gian hạn chế

• Trách nhiệm và bổn phận của người tham gia làm việc trong không gian hạn chế Duties and Responsibilities of Attendants

• Trách nhiệm và bổn phận của người giám sát Duties and responsibilities of entry supervisor

• Quy trình cứu hộ và khẩn cấp Rescue and Emergence Services

• Quy trình an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế Safe Entry Procedures

2. THỰC HÀNH

• Thực hành tại nhà máy

3. THIẾT BỊ SỬ DỤNG THỰC HÀNH ( KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ)

VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - an toàn làm việc trong không gian kín

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành

 >>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành thiết bị nâng

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi