Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP


Giới thiệu
TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.


Ai nên tham gia chương trình?

 • Công nhân, kỹ sư làm việc trên cao

 • Cán bộ quản lý, giám sát an toàn

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao  

Tần suất huấn luyện

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần

Thời lượng huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ

Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Phương pháp huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung huấn luyện an toàn lao động chuyên ngành – An toàn làm việc trên cao

1. Các hành động và điều kiện không an toàn khi làm việc trên cao (Unsafe acts and Unsafe conditions at working at height ) 2. Các mối nguy khi làm việc trên cao (Hazards associated with working at height) 3. Các phương pháp bảo vệ ngã cao (Fall Protection Methods) 4. Thang ( Ladder) 5. Giàn giáo (Scaffording).

6. Các phương pháp giải cứu (Rescue Methods )

• Quy trình giải cứu tai nạn khi làm việc trên cao (Working at height Rescue procedure)

7. Thiết bị bảo hộ cá nhân khi làm việc trên cao (Personal Protective Equipment)

8. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu, chữa cháy

9. Thực hành ( Practical ): Thực hành tại nhà máy

• Thực hành để nắm được quy định của luật pháp, thực hành các bước an toàn làm việc trên cao

• Thực hành sử dụng thiết bị bảo hộ lao động, sử dụng thang, giàn giáo

VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành

>>> Xem thêm :Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành cầu trục  huan luyen an toan lao dong

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi