Huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động .

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016
 Huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện


Ai nên tham gia chương trình?

 • Người bảo trì, vận hành hệ thống điện, sử dụng thiết bị, dụng cụ mang điện

 • Giám sát an toàn; Cán bộ quản lý an toàn

 

Tần suất huấn luyện

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn điện

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn điện

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động -An toàn điện

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung huấn luyện chuyên ngành - An toàn điện hạ thế - Trung thế

1. Tác dụng của dòng điện vào cơ thể con người.

2. Phân tích mạng điện theo quan điểm an toàn điện

3. Các biện pháp bảo vệ khi có dòng điện rò ra vỏ thiết bị

4. Các biện pháp bảo vệ an toàn khác. Dụng cụ, phương tiện cần thiết cho ATĐ.

5. Thao tác thiết bị điện.

6. Biên pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc

8. Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.

9. Huấn luyện theo thiết bị điện, dụng cụ điện đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt kê thiết bị điện, dụng cụ điện hiện đang sử dụng tại nhà máy)

10. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu điện giật, chữa cháy

11. Thực hành

• Thực hành khóa gắn thẻ ( LOTO) nếu có;

• Hướng dẫn học viên nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát trong vận hành, bảo trì hệ thống điện

VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi