Huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất - nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất (nhóm 3) theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP


Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết lập cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.


Ai nên tham gia chương trình?

• Người làm công việc liên quan đến hóa chất

• Giám sát an toàn; Cán bộ quản lý an toàn 


Tần suất huấn luyện an toàn lao động

• Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần


Thời lượng huấn luyện an toàn hóa chất

• Huấn luyện lần đầu: 24 giờ

• Huấn luyện định kỳ: 12 giờ


 Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An toàn hóa chất

Lợi ích từ chương trình

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.


Phương pháp huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất

• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

• Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn hóa chất

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung huấn luyện An toàn hóa chất - Chuyên ngành

1. Kỹ thuật an toàn hóa chất

• Khái niệm

• Nhận diện các nguy cơ – đặc tính nguy hại của hóa chất

• Hóa chất dễ cháy nổ, gây oxy hóa, độc hại, gây kích ứng

• Nhận diện hóa chất nguy hại, bụi & khí độc

• Những tác hại của hóa chất lên cơ thể và môi trường

• Những tác hại của bụi và khí độc

• Các nguyên tắc lưu trữ và vận chuyển hóa chất

• Những biện pháp tổ chức phòng ngừa tại nạn hóa chất

• Ngăn ngừa sự nhiễm bẩn

• Các thủ tục thải bỏ hóa chất

• Hoạch định các tình huống khẩn cấp

2. Xử lý các tình huống khẩn cấp và sự cố môi trường

3. Sơ cấp cứu tai nạn lao động do hóa chất

• Biện pháp sơ cấp cứu

4. Phương tiện bảo hộ cá nhân

5. Quy tắc an toàn phòng thí nghiệm

6. An toàn điện

• Các nguyên tắc xử lý tình huống khẩn cấp do điện

7. Làm việc an toàn với dụng cụ thủy tinh

• Tính chịu nhiệt của các đồ thủy tinh

• Các biện pháp phòng ngừa chung

• Rửa dụng cụ thủy tinh

8. An toàn bình khí nén – Tủ hút

9. Huấn luyện an toàn hóa chất theo danh mục hóa chất đặc thù tại doanh nghiệp ( Xin vui lòng liệt kê danh mục hóa chất đang sử dụng tại nhà máy

10. Ứng cứu khẩn cấp

• Ứng cứu, sơ cấp cứu, chữa cháy

11. Thực hành

• Diễn tập ứng phó sự cố tràn, đổ hóa chất nguy hiểm, độc hại

VI. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm & thực hành


>>> Xem thêm : Huấn luyện an toàn vận hành cẩu tháp

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi