Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

Nhóm 1

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - Cấp quản lý

08/11/2018

Nhóm 2

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 - Cán bộ an toàn

08/11/2018

Nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất - nhóm 3

08/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Vận hành cẩu tháp

08/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

26/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện

08/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn cầu trục

09/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trong không gian kín

08/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị nâng

08/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành xe cẩu

09/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành lò hơi

23/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành cẩu bờ

09/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành máy nén khí

09/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn tháo lắp bảo trì điện

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị cơ khí

23/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành máy phát điện

23/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn lao động trong xây dựng

23/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn chiết nạp khí công nghiệp

23/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành máy xây dựng

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

17/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thang máy, vận thăng lồng

24/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An tòan chiết nạp khí hóa lỏng

07/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An Toàn Hàn Điện - Hàn Hơi

26/11/2018

Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

26/11/2018

Huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy

02/05/2019

Nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 - Người lao động

26/11/2018

Nhóm 5

Huấn luyện an toàn nhóm 5 - Người làm y tế

26/10/2017

Nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên

19/09/2017

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi