Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

Nhóm 1

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Cấp quản lý

07/12/2017

Nhóm 2

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 - Cán bộ an toàn

18/01/2018

Nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn hóa chất - nhóm 3

19/12/2017

Huấn luyện an toàn lao động - Vận hành cẩu tháp

19/12/2017

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao

25/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn điện

25/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn cầu trục

04/08/2017

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn làm việc trong không gian kín

31/01/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị nâng

29/12/2017

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành xe cẩu

29/12/2017

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành lò hơi

29/12/2017

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành cẩu bờ

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - an toàn vận hành máy nén khí

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn tháo lắp bảo trì điện

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thiết bị cơ khí

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành máy phát điện

05/02/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn lao động trong xây dựng

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn chiết nạp khí công nghiệp

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành máy xây dựng

16/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành hệ thống lạnh

17/10/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An toàn vận hành thang máy, vận thăng lồng

13/03/2018

Huấn luyện an toàn lao động - An tòan chiết nạp khí hóa lỏng

13/03/2018

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - An Toàn Hàn Điện - Hàn Hơi

19/09/2017

Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

18/01/2017

Huấn luyện ATLĐ - Phòng cháy chữa cháy

30/11/2017

Nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 - Người lao động

19/09/2017

Nhóm 5

Huấn luyện an toàn nhóm 5 - Người làm y tế

26/10/2017

Nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An toàn vệ sinh viên

19/09/2017

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi