Industrial Irata Rope Access Level 1 Trainee Technician

Odoo image and text block

IRATA là gì?

(Industrial Rope Access Trade Association) là hiệp hội đu dây công nghiệp được thành lập từ năm 1980 ở Anh Quốc (UK), là tổ chức hàng đầu thế giới về đu dây công nghiệp.  

 


 

Chương trình IRATA ứng dụng trong các lĩnh vực như: Làm sạch bằng phun nước áp lực cao và siêu áp, Sơn phủ bảo vệ và sơn hàng hải, Sơn phủ bằng phương pháp phun nhiệt, Các dịch vụ cách nhiệt, Hàn và các dịch vụ cơ khí, Dịch vụ kiểm tra không phá hủy, Giàn khoan ngoài khơi, FPSO, Đường dây dẫn trên không, các tòa tháp, Bể chứa, Ống khói, Tàu, thuyền lớn, Cầu, Đường hầm, Cầu tàu, Cột, trụ, Hầm chứa, Đập thủy điện. Tại Việt nam, TST liên kết đào tạo với KBR Rope Access của Indonesia, Member: 3043/OT tổ chức các khóa đào tạo IRATA cho Level 1, Level 2, Level 3. Kỹ thuật viên đu dây được học theo ba Cấp độ 1, 2, hoặc 3. Tất cả các cấp độ phải vượt qua cả đánh giá thực thực và lý thuyết trước khi được phép làm việc theo năng lực của mình. Thêm vào đó, kỹ thuật viên cấp 2 và 3 phải làm việc tối thiểu là 1000 giờ. Giờ làm việc phải được xác nhận bởi công ty tuyển dụng và ghi chép vào sổ nhật ký của Irata và phải được ký bởi Irata Cấp độ 3. Trong trường hợp của Giám sát Irata Level 3, khách hàng hoặc công ty tuyển dụng có thể ký tên vào Sổ nhật ký. 

 


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi