news

Tin tức mới nhất

TRANING SCHEDULE 2018 IN HO CHI MINH CITY / LỊCH HUẤN LUYỆN NĂM 2018 - TP.HCM

TRANING SCHEDULE 2018 IN HO CHI MINH CITY / LỊCH HUẤN LUYỆN NĂM 2018 - TP.HCM

Yêu cầu TKV tái cơ cấu toàn diện, xử lý dự án đình trệ, chậm tiến độ

Yêu cầu TKV tái cơ cấu toàn diện, xử lý dự án đình trệ, chậm tiến độ