Gói TH
Nguyễn Thị Huyền Trang

Gói TH bao gồm:

1. Huấn luyện an toàn VSLĐ

2. Đào tạo nghề

3. Kiểm định kỹ thuật an toàn

4. Hiệu chuẩn thử nghiệm


Lợi ích:

• Giảm giá 30% 

• Miễn phí 20% học viên phát sinh

• Miễn phí 20% thiết bị kiểm định phát sinh 

• Giảm 10% học phí cho các chương trình quốc tế

• Trọn gói trong 1 năm

• Thời gian thực hiện theo yêu cầu khách hàng

• Miễn phí gói tư vấn/đánh giá tuân thủ luật