Gói KD
Nguyễn Thị Huyền Trang

Gói KD bao gồm:

1. Kiểm định kỹ thuật an toàn

2. Hiệu chuẩn/ Thử nghiệm


Lợi ích:

• Giảm giá 30% 

• Miễn phí 20% thiết bị phát sinh kiểm định

• Giảm 10% học phí cho các chương trình quốc tế

• Miễn phí 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

• Thời gian thực hiện theo yêu cầu khách hàng

• Trọn gói trong 1 năm